Palvelumuotoilukoulutus 31.10.2024 – 12.12.2024

199,00 

Ilmoittautuminen alkaa
25.04.2024
Ilmoittautuminen päättyy
24.10.2024
Koulutus alkaa
31.10.2024
Koulutus päättyy
12.12.2024
Paikkakunta
Verkkototeutus
Kuvaus
Tutki. Kiteytä. Kehitä. Toteuta.

Ota haltuun objektiivinen tarkastelu palveluun. Kartoita ymmärrys käyttäjän näkökulmasta. Nopeuta palvelujen kehittämistä ja varmista, että palvelu vastaa asiakastarpeisiin ja on toiminnallisesti järkevää.

Tule mukaan palvelumuotoilun koulutukseen ja ota palvelumuotoilu osaksi uusien konseptien innovointia, olemassa olevien palvelujen ja asiakaskokemuksen parantamista.

Palvelumuotoilukoulutus sopii palvelujen kehittäjille, esimiehille, johtajille, päälliköille, asiantuntijoille koulutustaustasta ja toimialasta riippumatta. Palvelumuotoilukoulutus on suunnattu henkilöille, jotka haluavat oppia hyödyntämään palvelumuotoilua kehittämismenetelmänä.

Koulutuksen sisältö:
Palvelumuotoilu on osallistava, kokonaisvaltainen ja ihmislähtöinen ajattelutapa, jossa keskeistä on asiakkaan kokemuksen ymmärtäminen ja hyödyntäminen. Tavoitteena on synnyttää asiakkaalle arvoa toiminnallisella, tunteiden sekä merkityksen tasoilla.

Palvelumuotoilua voidaan hyödyntää mm. palveluprosessien ja kontaktipisteiden, palvelutuotteen ja tarjoaman, palveluviestinnän, myynnin ja markkinoinnin, organisaation sisäisen toiminnan sekä liiketoiminnan kehittämiseen.

Koulutus sisältää neljä (4) Teams-tapaamista, joiden välissä vapaavalintaisesti itsenäistä työskentelyä kehittämiskohteen parissa. Koulutuskokonaisuus on 4 x 3h = 12h. Jokaisessa tapaamisessa edetään palvelumuotoilun prosessissa syvemmälle.

Koulutuksen päättyessä opiskelijoille annetaan tietoa Careerian Palvelumuotoiluun liittyvien tutkinnon osien suorittamisesta ja niihin hakeutumisesta.

Koulutuksen ajankohdat (Teams-tapaamiset klo 13 – 16):
31.10.2024 Johdanto: mitä on palvelumuotoilu?
14.11.2024 Palvelumuotoilun prosessi: tutki, kartoita, kuvaa, ennakoi.
28.11.2024 Palvelumuotoilun prosessi: ymmärrä, kiteytä.
12.12.2024 Palvelumuotoilun prosessi: ideoi, rakenna, testaa, arvioi -> toteuta, kehitä.
Lisätiedot koulutuksesta
Paikka: Teams

Peruutusehdot:
Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti. Koulutukseen osallistumisen voi perua kuluitta viikkoa (7 päivää) ennen koulutusta. Sen jälkeen tehdyistä peruutuksista peritään koko osallistumismaksu. Todistetuissa sairaustapauksissa maksua ei peritä. Peruutukset sähköpostilla osoitteeseen korttikoulutus@careeria.fi.

Jos koulutusta ei pystytä Careeriasta johtuvasta syystä toteuttamaan sovittuna ajankohta, pyritään koulutus ensisijaisesti siirtämään. Careeria ei laskuta perumastaan koulutuksesta eikä maksa siitä korvausta.
Lisätietoja antaa
Katja Venäläinen
Opettaja
040 648 7145
katja.venalainen@careeria.fi

Osallistujia: