Sopimus ja toimitusehdot

Verkkokaupan tuotteita myy

Careeria Oy (y-tunnus 2918298-7) Perämiehentie 6

06100 Porvoo

1.    Rekisteröityminen ja henkilötiedot

Verkkokaupasta tilaaminen ei edellytä rekisteröitymistä. Rekisteröitymällä verkkokauppaan voit tehdä ostoksesi jatkossa nopeammin ja tarkastella tekemiäsi tilauksia.

Käyttäjätunnuksena toimii rekisteröinnin yhteydessä annettu sähköpostiosoite, salasanan asiakas määrittää rekisteröitymisen yhteydessä. Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia. Asiakas vastaa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa säilyttämisestä ja siitä, etteivät ne päädy ulkopuolisten tietoon tai haltuun. Asiakas vastaa kaikista käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai maksuista.

Asiakkaan tulee antaa verkkokaupassa palvelun käytön edellyttämät tarpeelliset tiedot. Careerialla on oikeus käsitellä asiakkaan henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GPDR) ja muun lainsäädännön mukaisesti. Careeria ei luovuta asiakkaan henkilötietoja ulkopuolisille tahoille suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia varten. Careeria käsittelee asiakkaiden tietoja tietosuojailmoituksen mukaisesti (Asiakkaiden tietosuojailmoitus – Careeria).

2.    Tilaaminen

Tuotteet tilataan osoitteesta shop.careeria.fi ostoskorin kautta.

Kaikki tilaukset vahvistetaan sähköpostilla, jossa ilmoitetaan tilauksen sisältö, tilauksen hinta ja toimitustapa. Tilausvahvistuksen saaminen edellyttää sähköpostiosoitteen ilmoittamista tilauksen yhteydessä.

Tilauksen yhteydessä asiakas sitoutuu voimassa oleviin tilattavaa tuotetta koskeviin erityisehtoihin sekä verkkokaupan käyttö- ja toimitusehtoihin.

3.    Maksutavat

Tuotteet maksetaan tilauksen yhteydessä. Verkkomaksaminen tapahtuu suojatulla yhteydellä Paytrail- palvelun kautta. Palvelu sisältää suomalaisten pankkien verkkomaksupalvelun ja Nets Oy:n korttimaksupalvelun (Visa- ja MasterCard).

4.    Hinnat ja arvonlisävero

Verkkokaupasta tehdyissä tilauksissa voimassa oleva hinta on se, joka on esillä verkkokaupan hinnastossa tilaushetkellä. Kaikki hinnat on merkitty euroina (EUR). Verkkokaupassa näkyvät tuotehinnat sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron. Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.

5.    Ilmoittautumisen perumisehdot

Koulutukseen ilmoittautuminen on sitova.

Mikäli ilmoittautuminen peruutetaan aiemmin kuin 14 vuorokautta ennen suunniteltua toteutusajankohtaa, koulutusmaksu palautetaan asiakkaan pankkitilille.

Mikäli ilmoittautuminen peruutetaan myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen suunniteltua toteutusajankohtaa, asiakkaalle palautetaan 50% hinnasta.

Mikäli peruutus tehdään myöhemmin kuin 48 tuntia ennen toteutusajankohtaa tai sitä ei peruuteta ollenkaan, maksua ei palauteta asiakkaalle.

Peruutus on tehtävä kirjallisesti toimittajan sähköpostiosoitteeseen shop@careeria.fi

Mainitse peruutuksessa nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi, sähköpostiosoitteesi, pankkitilinumerosi sekä tieto minkä kurssin ilmoittautumisen perut. Peruutus on onnistunut, kun toimittaja on kuitannut sen vastaussähköpostilla.

Mikäli ilmoittautumista vaativien tuotteiden kohdalla ennakkoon päätetty vähimmäisosallistujamäärä ei täyty ja toiminta tästä syystä peruuntuu, tiedotamme asiasta asiakkaan tilauksen yhteydessä antamiin yhteystietoihin ja palautamme koko maksun.

6.    Toimitusaika ja -tapa

Riippuen tuotteesta ja/tai palvelusta lähetämme tuotteen 5-7 työpäivän sisällä tilauksen rekisteröitymisestä järjestelmäämme. Oppilaitoksen loma-ajat voivat aiheuttaa viiveitä toimituksiin. Tällaisissa tapauksissa tilatut tuotteet toimitetaan tilaajalle viivytyksettä loma- ajan jälkeen. Toimituksesta sovitaan tilaajan kanssa. Tuotteet ja/tai palvelut toimitetaan postitse tai sähköpostitse.

7.    Tuotteen palautusoikeus

Asiakkaalla on Suomen kuluttajansuojalain mukainen 14 päivän palautusoikeus. Emme vastaanota palautuksia yli 14 vrk kuluttua toimituksesta. Palautusoikeus koskee vain alkuperäispakkauksessa olevia käyttämättömiä ja myyntikelpoisia tuotteita. Tuotteiden palautuksista on aina sovittava etukäteen toimittajan kanssa. Pyydämme asiakasta ottamaan sähköpostitse yhteyttä toimittajaan ennen tuotteen palauttamista. Kaikki palautuksesta/vaihdosta aiheutuvat kustannukset maksaa palauttaja, ellei toimituksessa ole selkeää toimittajasta johtuvaa virhettä.

8.    Palvelun ylläpito, käytettävyys ja virhetilanteet

Careeria tekee parhaansa, että verkkokaupan toiminta olisi virheetöntä ja keskeytymätöntä. Careerialla on oikeus keskeyttää verkkokauppa sen muutoksen, uudistuksen tai verkkokauppaan liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi tai mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Katkokset pyritään ajoittamaan niin, ettei niistä aiheudu asiakkaalle kohtuutonta haittaa.

Careeria ei vastaa virheistä, jotka johtuvat kolmannen osapuolen tarjoamien tietoliikenneyhteyksien tai muiden tietoliikenteeseen liittyvien palveluiden keskeytyksestä tai näissä palveluissa olevista virheistä. Careeria ei myöskään vastaa virheistä, jotka johtuvat siitä, että asiakas käyttää verkkokauppaa ohjeiden tai määräysten vastaisesti tai jotka ovat muuten asiakkaan aiheuttamia.

9.    Tietoturva

Verkkokauppa on suojattu käyttämällä SSL-protokollaa. Asiakas vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Kauppias säilyttää kaikki asiakasta koskevat tai hänen lähettämänsä tiedot luottamuksellisina. Kauppias järjestää verkkokauppansa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä.

10. Vahingonkorvausvastuu

Careeria vastaa asiakkaalle ainoastaan niistä välittömistä vahingoista, joita se on tuottamuksellisesti aiheuttanut sopimusta rikkomalla. Jos voidaan todeta, että kyseessä on Kauppiaan virhe, asiakkaalle voidaan korvata asiakkaalta verkkokaupassa aiheettomasti perityt kustannukset.

Kauppias ei ole velvollinen suorittamaan vahingonkorvausta eikä muita välillisiä tai välittömiä korvauksia tai hyvityksiä, jotka johtuvat kappaleessa 6 mainituista häiriöistä tai virheistä.

11.   Ylivoimainen este

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Careerian verkkokauppaan liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää verkkokauppaan liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, ulkopuolisen aiheuttamaa tai ulkopuolisesta johtuvaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta. Kauppias ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä verkkokaupan sivuilla heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli ilmoittaminen on mahdollista.

12.    Käyttö- ja toimitusehtojen muuttaminen

Careeria on oikeutettu muuttamaan näitä verkkokaupan käyttö- ja toimitusehtoja ilmoitettuaan muutoksista verkkokaupassa hyvissä ajoin ennen muutosten voimaantuloa.

13.    Riitojen ratkaisu

Mahdolliset sopimuksenaikaiset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan aina ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, jätetään asia käräjäoikeuden ratkaistavaksi Suomen lakia noudattaen.